Niepokalana

Samozaparcie

Nienawiść samego siebie Nasz Pan mówi: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk14:26).…