Niepokalana

Translogika

·f ·

1. Logika posiada dwa aspekty:
– Jeden to metoda badania związków przyczynowych.
– Drugi to metoda tworzenia wzorów przekształceń.
2. Intelekt różnicuje rzeczy na aspekty, które stają się przedmiotem analizy.
3. Analiza wiąże się ze stawianiem pytań wyznaczających różne kierunki myślenia.
3a. Przykład:
Oto jabłko. Analiza obejmuje pytania wyznaczające różne kierunki myślenia:
Dlaczego jest czerwone? → Czym jest kolor? → Czym jest światło?
Dlaczego jest słodkie? → Czym jest smak? → Czym jest słodki smak?
Dlaczego ma taką formę? → Jaka jest jego struktura materialna? → Czym jest materia?
Czym było wcześniej? → Zgodnie z jakim porządkiem następują przekształcenia materii prowadzące do takiej formy? → Czym jest ruch?
4. Każdy z tych kierunków myślenia wiąże się z określonym tych myśli porządkiem.
5. Porządki myśli są przedmiotem logiki.
6. Adekwatność porządku myśli do rzeczywistości pozwala na zmaterializowanie (urzeczywistnienie) pożądanych skutków (rzeczy, zjawisk itd.) poprzez postępowanie zgodne z tym porządkiem myśli.
7. Czy proces poznawania tych porządków, tworzenia ich i modyfikowania, daje się sam uchwycić jako porządek myśli?
7a. Odpowiedź: Nie bezpośrednio. Z faktu odkrywania różnych porządków w badaniu poszczególnych aspektów oraz faktu jedności tych aspektów i jedności świata, wysuwamy wniosek o konieczności istnienia poziomu translogicznego, w którym jesteśmy nieustannie niejako „zanurzeni”, przez co łatwo o nim zapominamy, tak jak ryba zapomina o wodzie.
8. Przestrzenią myśli jest umysł. Skoro więc u podstaw świata leży jeden porządek myśli, to przyczyną tych myśli jest pojedynczy umysł.

(opublikowano:1 maja 2016 r.)