Niepokalana

U źródła jest Logos

·moje przemyślenia ·poezja ·

u źródła jest Logos
a Logos jest ku Bogu
i Bogiem jest Logos

on jest u źródła ku Bogu
przez niego wszystko się stało
a bez niego nie stało się nic

on jest żywotnością
a żywotność jest światłem ludzi
a światło świeci w ciemności
która go nie pochłania

zjawił się człowiek wysłany z Boga
o imieniu Jan
przyszedł na świadectwo
by zaświadczyć o światłu
o którym powinni przekonać się wszyscy

nie był on światłem
ale zaświadczał o świetle
że jest owo światło – właściwy ogląd
rozświetlające całego człowieka
który do świata wchodzi

jest ono w świecie
i świat stał się przez nie
i świat go nie rozpoznał

przyszło do swojego
a swoje go nie przyjęło
ale wszystkim którzy je przyjęli
dało autorytet potomstwa Boga
które przekonało się o jego imieniu
i które ani z krwi, ani z pożądania ciała
ani z pożądania męża
ale z Boga się zrodziło

i Logos stał się mięsem
i Namiotem Spotkania w nas
i ujrzeliśmy jego pogląd
jedyny pogląd zrodzony z Ojca
pełny, szczodry i właściwy

Jan zaświadcza o nim i płacze
mówiąc: o nim powiedziałem
że przychodzi za mną przede mnie
bo mnie poprzedza
a z jego pełni wszystko otrzymaliśmy
szczodrość w miejsce szczodrości

bo prawo jest dane przez Mojżesza
zaś szczodrość i właściwy ogląd
przyszły przez namaszczonego – Jezusa

Boga jeszcze nigdy nie widziano
jedyny Syn w łonie Ojca
sam go wyjaśnia.

– Ewangelia wg św. Jana, 1,1-18, tłum. własne z j. greckiego.

(opublikowano:22 stycznia 2018 r.)