Niepokalana

Wesele

·moje przemyślenia ·


«Mistycy kochają Boga „tą władzą, jaka jest przeznaczona do miłości seksualnej”.
Czyż nie wszyscy kochamy Boga tak, jak mężczyzna kocha kobietę?» (ks. J. Pierzchalski SAC)

Jeśli małżeństwo jest obrazem miłości Boga do człowieka,
to miłość mężczyzny do kobiety jest obrazem tego,
jak rozpoznaje on miłość Boga do siebie i jak ją odwzajemnia.
To, jak mężczyzna kocha Boga, ma swoje odbicie w tym, jak kocha kobietę.

«W krótkim czasie, posiadłszy doskonałość, przeżył wiele lat.» (Mdr4,13)

Nasz czas jest tym, co nas wypełnia.
Nasz czas nie jest tym, co nas omija.
Jeśli wypełnia nas miłość,
miłość staje się naszym czasem.
Nasz czas staje się jej wcieleniem.

«Ja wiem dobrze, Panie, że mądrość nie jest posiadaniem odpowiedzi, ale wyleczeniem niedostatków mowy; wiem to również w imieniu tych, co kochają, i siedząc ze zwieszonymi nogami na niskim murku na wprost pomarańczowego sadu, ramię przy ramieniu, wiedzą dobrze, że nie otrzymali odpowiedzi na pytanie stawiane wczoraj. Ale wiem, czym jest miłość i że wtedy nie stawia się już żadnych pytań.» (Antoine de Saint-Exupery)

(opublikowano:10 czerwca 2018 r.)