Niepokalana

Wiara a miejsce urodzenia

·moje przemyślenia ·

(opublikowano:2 stycznia 2016 r.)