Niepokalana

Wolność

·ekscerpcje z innych źródeł ·

Ponieważ jesteśmy nowymi ludźmi, nie ma sensu, byśmy żyli tak, jak do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Chrystus daje nam wolność od potęgi grzechu i pożądania. Zastanów się nad tym, co to oznacza mieć Jego siłę w sobie. Czy grzech ma jakąkolwiek władzę nad Chrystusem? Oczywiście, że nie. A to znaczy, że grzech nie ma też żadnej władzy nad tobą. Pamiętaj, co jest prawdą w odniesieniu do Chrystusa, jest też prawdą w odniesieniu do ciebie.

Wiele lat temu usłyszałem historię marynarza, który służył pod surowym i wymagającym kapitanem. Gdy marynarz umył pokład, kapitan mógł mu nakazać zrobić to jeszcze raz. A gdy marynarz pomalował barierki, kapitan mógł mu polecić, by nałożył kolejną warstwę farby. W końcu marynarz skończył służbę. Nie musiał już więcej wykonywać rozkazów kapitana, który kontrolował każdy jego ruch. Kilka tygodni później były marynarz spotkał kapitana na jednej z ulic portowego miasta. Kiedy kapitan go zobaczył, kazał mu wracać na statek. Marynarz był tak przyzwyczajony do tego, by być posłusznym kapitanowi, że natychmiast skierował się w stronę nabrzeża. Po chwili przypomniał sobie, że przecież już mu nie podlega. Już nie musiał go słuchać. Zamiast wracać na statek, potrząsnął głową i odszedł jako wolny człowiek.

Ta opowieść ilustruje słowa Pawła z szóstego rozdziału Listu do Rzymian o tym, że zostaliśmy uwolnieni od nieczystości. Musisz to zrozumieć. Masz w sobie siłę Chrystusa. I nic nie jest od tego potężniejsze. Zmartwychwstały Pan wszechświata teraz żyje w tobie. Oto, kim jesteś w Chrystusie.

– B. Perkins, R. Southern, „Męskie pokusy”, przeł. M. Ciszewska, Poznań 2016, s. 132n.

(opublikowano:31 stycznia 2018 r.)