Niepokalana

Wyznania Wyznawcy #7 – Cyberfilozofia i cyberteologia

·moje przemyślenia ·

(opublikowano:21 kwietnia 2017 r.)