Facebook Info
Kongregacja Nauki Wiary o szatanie

Jest rzeczą jasną, że Kościół nigdy nie dawał człowiekowi możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności przez przypisywanie jego grzechów demonom. Kościół nie wahał się przeciwstawiać takiemu wybiegowi,…

Co oznacza aktywny udział we Mszy św.?

Temat ten dotyczy dobrze znanego określenia: „aktywny udział” we Mszy św. Co ono oznacza? Przede wszystkim chodzi o to, by wszystkimi władzami duszy angażować się w tajemnicę ofiarnej miłości Chrystusa. Udział…

Odnowić wszystko w Chrystusie

Odnowić wszystko w Chrystusie. Instaurare omnia in Christo. Te słowa wzięte z listu świętego Pawła do Efezjan stanowiły motto świętego Piusa X, któremu Chrystus powierzył urząd świętego Piotra w czasie ogromnych…

Logika woli

Naszą własną wolę (pragnienia serca) przezwyciężyć może tylko wiara. Często znajdujemy się w sytuacji, w której uświadamiamy sobie jakąś złą skłonność, u podstaw której leży pragnienie czegoś, co…

Katolickie korzenie Halloween

Wszyscy słyszeliśmy zarzuty: Halloween jest pogańskim rytuałem sięgającym swoimi korzeniami do jakiegoś  przedchrześcijańskiego święta, kultywowanym przez celtyckich druidów, którzy uniknęli kościelnego ucisku.…

Wiara a wiedza

Co jest celem i przedmiotem Objawienia Bożego? Bóg objawił ludziom nieco o sobie i o tym, co ludzi prowadzi do zbawienia. Są to prawdy nader wzniosłe i ważne, od których zawisło udoskonalenie ludzi i wieczność szczęśliwa.…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…