Rozmarynowe potwory

Łatwo stać się potworem. Nie trzeba mieć ku temu specjalnych predyspozycji. Jednym z potworów, jakim może się stać człowiek, jest pożeracz serc. To potwór wieku nastoletniego, ale zdarza się i później. Taki…

Chrystocentryczny sens wzajemnego poddania małżonków

„Słowa św. Pawła z 5. rozdziału Listu do Efezjan dotyczące wzajemnego poddania małżonków budzą kontrowersje nie tylko pośród osób niewierzących, ale i samych katolików. Jedni wskazują na ich wartość w wymiarze…

Niekatolicki wpis

Kościół jest katolicki, czyli powszechny. Wszystkich objąć potrafi. Ta czy inna partia nie może być katolicka, bo co do zasady oznacza część, a nie całość. Taki czy inny biznes nie może być katolicki, bo skierowany…

Manicheizm Inteligentnego Projektu

Czy więc wszechświat jest wytworem Rozumnego Projektu? Z punktu widzenia teologa oczywiście tak. Ale uwaga na samo sformułowanie! Określenie „Inteligentny Projekt” (Intelligent Design) zostało zawłaszczone przez…

Jan Paweł II o relacji nauki i wiary

[…] Kościół nie proponuje nauce, by stała się religią, ani religii, by stała się nauką. Przeciwnie, jedność zawsze zakłada różność i integralność swoich elementów. Żaden z tych elementów nie powinien…

Bóg, co mięsem się stał

    W ludzkiego mięsa wniknął soki by głos usłyszeć mógł każdy z nas Boga co zna wszystkie nasze kroki co wyznaczył przestrzeń, materię i czas Choć potęgi moc jego niezmierzona podmuchem zmiata mgławice…

Być

Próżno byłoby doszukiwać się własnej istoty w tworzących nas komórkach i tworzących te komórki atomach. Okazuje się bowiem, że wymieniają się one całkowicie w ciągu naszego życia i to wielokrotnie. W wieku…

trupy.

Konstytucje Apostolskie o Eucharystii i hierarchii Kościoła (ok. 380 r.)

Przede wszystkim budynek [kościelny] winien być podłużny, zwrócony na wschód, z pastoforiami po każdej stronie również na wschód skierowanymi, podobny do okrętu. Na środku niech stoi tron biskupi, a po obu jego…
← nowsze | starsze →