Niepokalana

Jan Paweł II o poddaniu żon mężom

Podejmujemy dziś bardziej szczegółową analizę tekstu Listu do Efezjan 5,21-33. Przemawiając do małżonków, autor listu zaleca im, aby byli sobie „wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21). Chodzi tu…

Obowiązki szczególne w chrześcijańskim stanie małżeńskim

  Szczególne obowiązki męża   I. Mąż winien okazywać swą wyższość wobec żony w sposób dobry i uczciwy. Obowiązek ten wypływa z treściwych słów św. Pawła Apostoła: „Każdego męża głową…

O dysponowaniu ciałem przez niespełna rozumu głowę

«Żona nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie i mąż nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jego żona. Nie uchylajcie się od współżycia małżeńskiego, chyba za…

Deklaracja dotycząca prawd…

  Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy (por. 1 Tm 3,15) Deklaracja dotycząca prawd  odnoszących się do niektórych błędów najbardziej rozpowszechnionych w życiu Kościoła naszych czasów   Podstawy…

Maryja w dziejach Polski

„Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie”. „Szczęśliwe Narody, które taką mają historię, jak Polska, szczęśliwszego od Was nie widzę Państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to…

Przemówienie Piusa XII do dużych rodzin

Umiłowani synowie i córki, kierownictwo i przedstawiciele Stowarzyszeń Dużych Rodzin Rzymu i Włoch! Wasza wizyta należy do tych, które przysparzają Naszemu sercu najgłębszej radości. Dobrze wiecie, że żywo interesujemy…

Dogmaty maryjne

Poniższy fragment potwierdzający dogmaty maryjne związane ze szczególnym posłannictwem Najświętszej Maryi Panny (nie wszystkie zostały ogłoszone w sposób uroczysty lecz wszystkie należą do Tradycji Kościoła),…

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim naszym szczęściem jest, że możemy Cię czcić i wielbić. Tak nas bardzo ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy…

Pierwszosobotni rachunek sumienia

Zapytajmy nasze serca o grzechy wymienione przez Zbawiciela w objawieniu udzielonym Siostrze Łucji: …przeciw Niepokalanemu Poczęciu Czy znam treść prawdy o Niepokalanym Poczęciu? Czy rozumiem jej sens i znaczenie…
← nowsze | starsze →