Niepokalana

Kard. Sarah o jedności Kościoła

Nie musimy wymyślać ani budować jedności Kościoła. Źródło naszej jedności nas uprzedza i jest nam ofiarowane. Jest nim Objawienie, które przyjmujemy. Jeśli każdy będzie bronił swojej opinii, swoich nowinek,…

O miłości i powinności małżeńskiej

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA Młoda para w chwili zawierania małżeństwa ślubuje sobie wzajemną miłość.Czy miłość można ślubować? Czy jest ona zależna od naszej woli? Otóż należy pamiętać, że istnieje miłość…

Męstwo wg św. Tomasza z Akwinu

Jeżeli komu należy się tytuł mężnego, to przede wszystkim tym, którzy wytrzymują przeciwności1. Cnoty moralne służą dobru przez to, że podtrzymują dobro rozumu przeciw atakom namiętności2. Koncepcja człowieka…

Przy ślubie małżeńskim – ks. Piotr Skarga SI

Będąc w zakonie Bożym Kościoła świętego katolickiego wychowani, dobrze wiedzieć i uważyć możecie, co teraz czynicie i do jakiego stanu i odmiany żywota swego wstępujecie. Jednak to co się wam powie tu przy…

Jan Paweł II o poddaniu żon mężom

Podejmujemy dziś bardziej szczegółową analizę tekstu Listu do Efezjan 5,21-33. Przemawiając do małżonków, autor listu zaleca im, aby byli sobie „wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21). Chodzi tu…

Obowiązki szczególne w chrześcijańskim stanie małżeńskim

  Szczególne obowiązki męża   I. Mąż winien okazywać swą wyższość wobec żony w sposób dobry i uczciwy. Obowiązek ten wypływa z treściwych słów św. Pawła Apostoła: „Każdego męża głową…

O dysponowaniu ciałem przez niespełna rozumu głowę

«Żona nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie i mąż nie może swobodnie dysponować własnym ciałem, lecz jego żona. Nie uchylajcie się od współżycia małżeńskiego, chyba za…

Deklaracja dotycząca prawd…

  Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy (por. 1 Tm 3,15) Deklaracja dotycząca prawd  odnoszących się do niektórych błędów najbardziej rozpowszechnionych w życiu Kościoła naszych czasów   Podstawy…

Maryja w dziejach Polski

„Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie”. „Szczęśliwe Narody, które taką mają historię, jak Polska, szczęśliwszego od Was nie widzę Państwa, gdyż Wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a to…
← nowsze | starsze →