Niepokalana

Kard. Sarah do młodych

Drodzy młodzi chrześcijanie, jeśli starcowi takiemu jak święty Jan wolno zwrócić się do was wprost, ja także was napominam i wam mówię: zwyciężyliście Złego! Zwalczajcie wszelkie prawo przeciwne naturze, jakie…

Symbolika przemocy

przemoc «przewaga wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś; też: narzucona komuś bezprawnie władza» (słownik PWN) 1. Czy symbole kojarzące się z przemocą są sprzeczne z Ewangelią? Może…

Kard. Sarah – Umiłowanie Piotra

Papież niesie tajemnicę Szymona Piotra, któremu Chrystus powiedział: „Ty jesteś Piotr (czyli Opoka) i na tej opoce zbuduję Kościól mój” (Mt16,18). Tajemnica Piotra jest tajemnicą wiary. Jezus chciał oddać…

Kard. Sarah o jedności Kościoła

Nie musimy wymyślać ani budować jedności Kościoła. Źródło naszej jedności nas uprzedza i jest nam ofiarowane. Jest nim Objawienie, które przyjmujemy. Jeśli każdy będzie bronił swojej opinii, swoich nowinek,…

O miłości i powinności małżeńskiej

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA Młoda para w chwili zawierania małżeństwa ślubuje sobie wzajemną miłość.Czy miłość można ślubować? Czy jest ona zależna od naszej woli? Otóż należy pamiętać, że istnieje miłość…

Męstwo wg św. Tomasza z Akwinu

Jeżeli komu należy się tytuł mężnego, to przede wszystkim tym, którzy wytrzymują przeciwności1. Cnoty moralne służą dobru przez to, że podtrzymują dobro rozumu przeciw atakom namiętności2. Koncepcja człowieka…

Przy ślubie małżeńskim – ks. Piotr Skarga SI

Będąc w zakonie Bożym Kościoła świętego katolickiego wychowani, dobrze wiedzieć i uważyć możecie, co teraz czynicie i do jakiego stanu i odmiany żywota swego wstępujecie. Jednak to co się wam powie tu przy…

Jan Paweł II o poddaniu żon mężom

Podejmujemy dziś bardziej szczegółową analizę tekstu Listu do Efezjan 5,21-33. Przemawiając do małżonków, autor listu zaleca im, aby byli sobie „wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21). Chodzi tu…

Obowiązki szczególne w chrześcijańskim stanie małżeńskim

  Szczególne obowiązki męża   I. Mąż winien okazywać swą wyższość wobec żony w sposób dobry i uczciwy. Obowiązek ten wypływa z treściwych słów św. Pawła Apostoła: „Każdego męża głową…
← nowsze | starsze →