Niepokalana

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

·ekscerpcje z innych źródeł ·


Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim naszym szczęściem jest, że możemy Cię czcić i wielbić. Tak nas bardzo ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jezus dany jest przez Ciebie, dla nas też i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo „jak morze była wielka Twoja boleść”.

A jednak są nieszczęsne dusze, które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez szatana, ośmielają się ohydnymi bluźnierstwami obrzucać Twoje imię i najszczytniejsze Twoje przywileje.

Codziennie miliony chrześcijan grzechami swymi odnawiają mękę Chrystusową i ranią Twe Serce. My sami, niestety, częstokroć przez nasze upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach.

Przebacz nam, o Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności względem Ciebie. Mocniej niż dotąd przyrzekamy, przy pomocy łaski Bożej, że będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W duchu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się Tobie, ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, a oddaniu temu okażemy się wierni, żyjąc w zależności od Ciebie i działając dla Twej chwały i królestwa Twego Syna.

  • Za wszystkie bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem lub pismem – wynagradzamy Twemu Sercu Maryjo
  • Za profanowanie Twych świętych obrazów…
  • Za zniewagi i niewdzięczności, jakimi raniliśmy Twe Serce macierzyńskie…
  • Z nieznajomość i zawinioną obojętność względem Ciebie, w jakiej żyje tak wielu chrześcijan…

Pragniemy godnie wynagrodzić Ci te wszystkie zniewagi, jednocząc się z chórami aniołów, świętych i wybranych dusz, które Cię wielbią w niebie i na ziemi.Racz przyjąć hołd naszej synowskiej miłości, okaż się nam Matką i spraw, abyśmy byli godni należeć do grona Twych sług i Twych dzieci. Amen.

– źródło: „Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej”, s. 143.

Zobacz także:

(opublikowano:20 maja 2019 r.)