Niepokalana

Medytacje nad Jezusem islamu

·moje przemyślenia ·

1. Koran mówi, że Jezus „będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym” (3:45), a Bóg Mu przyrzeka: „umieszczę tych, którzy poszli za tobą, ponad niewiernymi” (3:55), czy jednak według Koranu nie poniósł On klęski, niczego nie osiągnął i niczego po sobie nie pozostawił, skoro Ewangelia w której jest „przewodnictwo i światło… i napomnienie dla ludzi bogobojnych” (5:46) została sfałszowana i wszyscy Jego naśladowcy są w błędzie, bo Bóg ich zwiódł sprawiając, że „tylko im się tak zdawało”, że Jezus umarł na krzyżu (5:157)?

2. Koran mówi, że Jezus „jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: Bądź! – i on jest” (3:59), jednak w innym wersecie mówi, że Jezus jest „Słowem, które [Bóg] złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego” (4:171) i „słowem Prawdy” (19:34), ale:

  • Adam nie został przecież poczęty w łonie kobiety, a Jezus nie został ulepiony z prochu ziemi – czy sposób powołania ich do życia przez Boga nie różni się w oczywisty sposób?
  • Czy Mahomet jest nazywany Słowem Boga i Duchem pochodzącym od Niego oraz słowem Prawdy? Jeśli Koran jest Słowem Boga, to dlaczego Jezus, jako osoba, jest nazywany Słowem Boga?
  • Koran mówi, że Bóg jest „nazbyt wyniosły, by mieć syna” (4:171). Adam nie został poczęty w łonie matki, dlatego też pytanie o jego rodziców jest niezasadne. Skoro jednak Jezus został poczęty w łonie matki, to dlaczego tego, kto zainicjował poczęcie, nie mielibyśmy nazywać Jego ojcem?

3. Jezus według Koranu przemawiał już w kolebce jak człowiek dojrzały i dokonywał cudów, które czynić może tylko Bóg, np. ulepił ptaka z gliny i dał mu życie (5:110). Czy Bóg podzielił się z jakimś innym prorokiem (np. Mahometem) podobną mocą? Jeśli Jezus posiadał tę samą moc, którą Bóg powołał do życia pierwszego człowieka – Adama, to czy nie świadczy to o tym, że dzielił z Nim boską naturę?

4. Kto stanowi lepszy przykład życia do naśladowania – Mahomet islamu, który podbijał ziemię, czy Jezus Ewangelii, który podbijał serca? Kto jest bardziej godny wiary i wyraża swoim postępowaniem i słowami pełnię człowieczeństwa? Kto jest bardziej współczujący i doświadczony we wszystkim co ludzkie, a przy tym bez skazy?

Adam Mateusz Brożyński, 1 września 2014 r.

(opublikowano:1 września 2014 r.)