Niepokalana

Kai Theós ēn ho Lógos

W każdej rozpatrywanej przez nasz umysł rzeczy, dostrzegamy w największej ogólności jej dwa aspekty, a mianowicie postać i istotę. Weźmy za przykład garnek. Opisując jego postać, powiemy np. że posiada taki,…

Przeistoczenie

W każdej rzeczy rozróżniamy jej postać zewnętrzną, którą dostrzegamy naszymi zmysłami, od jej istoty, która się pod tą postacią kryje, a którą tylko rozumem pojąć możemy. Mogę czasem widzieć jakiś przedmiot,…