Niepokalana

Jeśli możesz przeczytać to zdanie, to znaczy, że Bóg istnieje.

Wiem, że to brzmi jak szaleństwo… W jaki więc sposób to zdanie ma dowodzić, że Bóg istnieje? Strona którą czytasz zawiera litery, słowa i zdania. Zawiera informację, która coś znaczy. Jeśli znasz język polski,…

Obmowa

Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, żeby o każdym z nas można było powiedzieć to, co Święta Ewangelia mówi nam o uzdrowionym przez Chrystusa głuchoniemym — że mówił dobrze. Tymczasem, czy nie można by nam…

Jak powściągać język

Trzeba poskramiać swój język (por. Jk 1,26), bo wszyscy nieraz pozwalamy mu rozprawiać o tym, co najbardziej mile naszym zmysłom. Brak powściągliwości w mówieniu wynika z pychy. To ona sprawia, że przekonani, iż…

Dojrzałość myśli

Samodzielność oznacza zdolność do wydawania niezależnych sądów o świecie, które warunkują nasze działanie. Dojrzałość oznacza coś więcej, a mianowicie zdolność do wydawania sądów trafnych, czyli prawdziwych,…

Strzeż ust swoich!

1. Chrześcijańskie zaparcie samego siebie nigdzie nie jest tak potrzebne, jak w użyciu języka, czyli mowy. Mowa najlepiej człowieka charakteryzuje. Anioł nie mówi i zwierzę nie mówi. Chcesz wiedzieć kim jesteś,…