Niepokalana

O potępianiu bliźniego

Jest jeszcze inny rodzaj złudzenia, którym diabeł kusi niektóre osoby. Rozgrzewa ich mózg pragnieniem o zdumiewającej sile, pragnieniem, aby zachować prawa Boże i wyniszczyć grzech we wszystkich ludziach. Czuwa…

Grzeszne myśli

Nie ulega wątpliwości, iż myśl, która spontanicznie powstaje w twoim umyśle, nie jest zawiniona i nie może być uważana za grzech. Jest tu jedynie następstwo grzechu pierworodnego, które musisz znosić wbrew sobie,…