Niepokalana

Święty gniew

Bicz prawdy Jezus z Nazaretu nie był miłym człowiekiem. Określenia takie jak „obłudnicy”, „węże” czy „plemię niewierne i przewrotne” były nieustannie na jego ustach. Nawet Szymona…

Arystoteles o cnotach

Cnót nabywamy dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów etycznie dodatnich, jak się to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których trzeba się nauczyć, by je wykonywać, tych uczymy się właśnie…