Niepokalana

Czuwajcie.

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia – że tego sumienia nie zagłuszam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać…

Bóg filozofów

To, co głosiło wczesne chrześcijaństwo i jego wiara, znalazło się wobec środowiska, w którym czczono niezliczoną ilość bóstw, i tak stanęły raz jeszcze przed problemem, przed którym stanął Izrael w swej…

Piotr - skała czy kamyk?

Kilka lat temu, zanim wziąłem się na serio za czytanie Biblii, starałem się unikać „misjonarzy”, którzy chodzili od drzwi do drzwi. Zbyt często się na tym przejechałem. Po co otwierać drzwi albo wdawać…

Tu es Petrus

Jako katolicy nie opieramy swojej wiary na indywidualnej interpretacji Pisma Świętego, ale respektujemy ducha Tradycji (KKK83n), nauczanie Magisterium Kościoła (KKK85nn), jego hierarchię oraz zwierzchnictwo papieża…

J.R.R.Tolkien o wierze

Poświęcanie się „nauce” dla samej jej istoty, pozbawione dążeń ku robieniu kariery, to powołanie „wysokie” i w pewnym sensie duchowe. Ponieważ jest „wysokie”, w sposób nieunikniony fałszywi czy po prostu…