Niepokalana

Epikeia - cnota słuszności

Epikeia, czyli słuszność, sądzi prawa, gdyż orzeka, że w niektórych przypadkach nie należy go przestrzegać… Epikeia, jak stwierdza Arystoteles, ma na celu zrozumienie intencji prawodawcy… Czyny ludzkie, do których…

Arystoteles o cnotach

Cnót nabywamy dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów etycznie dodatnich, jak się to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których trzeba się nauczyć, by je wykonywać, tych uczymy się właśnie…