Niepokalana

Kościół jako krytyk władzy świeckiej

Cywilizacja łacińska jest depozytariuszem takiego skarbu, jakim jest nietożsamość, rozdzielność, władzy duchownej i władzy świeckiej. Cesarz nie jest papieżem, papież nie jest cesarzem. Dzięki temu nasz biskup…