Niepokalana

Godność ludzka i umiarkowanie

CNOTA UMIARKOWANIA A CNOTA MĘSTWA Jak wiemy z etyki ogólnej, cnotą kardynalną nazywamy cnotę, która w danej dziedzinie spełnia najtrudniejszą funckję; koło niej następnie grupują się inne, spełniające podobne…