Niepokalana

Wartość religii (1906)

W dzisiejszych czasach słyszeć można nieraz zdanie, że religia jest rzeczą prywatną, zatem rzeczą podrzędnej wagi. Stąd też wielu jest tego zapatrywania, że nauka religii mniej jest ważną, niż np. nauka czytania,…