Facebook Info
Jakie kobiety należy brać za żony

Usilnie doradzam mającym zamiar się ożenić, aby udali się do świętego Pawła i poznali ustanowione przez niego prawa dotyczące małżeństwa. Niech się najpierw dowiedzą, co Apostoł nakazuje czynić w przypadku, gdy żona okaże się zepsuta, kłamliwa, skłonna do picia i kłótni, pełna szaleństwa oraz innych wad, a dopiero …

Zaczyn głupoty doskonałej

W dyskursie fanatyka słowo „Bóg" jest wszechobecne. Może on zacząć od smutnego stwierdzenia, że nasza dusza jest tak mroczna, a intelekt tak nikły, że tylko boskie słowo jest w stanie dać człowiekowi światłość. Przy czym jego intencje, co warto podkreślić, mogą być chwalebne (…) Lecz postawa wynikająca z chęci podkreśl…

Piekło miłości Boga

Sprawiedliwy, który już po tym świecie chodził na śmierć i życie zakochany w tajemnicy, z zachwytem wpadnie w ramiona Najwyższego, szczęśliwy, że może oddać się Mu bez reszty, aż po korzenie ciała. Ale co z niesprawiedliwym…? Przez życie przeszedł skupiony na sobie, powtarzając: „Panie, Panie”, kiedy mu to odpowiadało,…

Czego chcą mężczyźni?

Czego tak naprawdę chcą od życia faceci? Szacunku. Mężczyzna chce być szanowany, chce, by się z nim liczono i doceniano go, nawet gdy popełnia błędy. Chce być bohaterem, zwłaszcza w oczach swojej wybranki. Chce, by ktoś w niego wierzył, gdy na jego drodze zaczną piętrzyć się przeciwności. Gdy mężczyzna nie czuje się …

Zgubne rozdzielenie erosa od agape

Nieszczęściem miłości jest zgubne rozdzielenie, obecne nie tylko w świecie zsekularyzowanym, lecz także po drugiej stronie, wśród wierzących, a zwłaszcza u osób konsekrowanych. Skrajnie upraszczając, sytuację tę moglibyśmy przedstawić w następujący sposób: w świecie znajdujemy eros bez agape, a wśród wierzących często …

Eros i agape

W dyskusji filozoficznej i teologicznej te rozróżnienia często były zradykalizowane aż do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrześcijańską byłaby miłość zstępująca, ofiarna, właśnie agape; kultura zaś niechrześcijańska, przede wszystkim grecka, charakteryzowałaby się miłością wstępującą, pożądliwą i posesywną, czy…

Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…