Facebook Info
Homoseksualizm w Kościele

Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków…

Episkopat o małżeństwach mieszanych

Kościół jest niechętnie nastawiony do małżeństw mieszanych i dlatego należy młodych od tych małżeństw odwodzić. Racje tego stanowiska są następujące: 1. Małżeństwo powinno być doskonałą jednością…

Czy święci gardzili kobietami?

Portale ateistyczne lubują się w podawaniu cytatów świętych, które rzekomo świadczyć mają o tym, jak wielką pogardę żywili oni rzekomo względem kobiet i seksualności w ogóle – także w małżeństwie. Listę…

Edyta Stein o cechach i wartości kobiety

Pierwszym zadaniem będzie teraz krótkie scharaktery­zowanie specyficznych cech kobiety, bo tylko na ich podstawie można zrozumieć specyficzną wartość. W ostat­nich dziesięcioleciach psychologia poświęciła wiele…

Chrystus jako Archetyp

Choć jako Człowiek Jezus objawił się w świecie po Adamie, to Jego objawienie rzuca nowe światło także na pierwszego człowieka: w jego biblijnej wizji, zarówno w Rdz 1,26n, jak i Rdz 2,7, można wskazać ukrytą…

Episkopat o złych mocach

W ostatnim czasie spotykamy się z przesadnym podkreślaniem roli szatana w życiu jednostek i całych społeczności. Mówi się nawet o „złu pokoleniowym”, którego destruktywna moc może przetrwać nawet wody chrztu…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…