Facebook Info
Szaleństwo, które zachowało trzeźwość umysłu

A zatem to jedno szaleństwo zachowało trzeźwość umysłu. Zachowało trzeźwość umysłu nawet wtedy, gdy wszystko inne straciło rozum. Przez kolejne stulecia ludzie wracali do tego domu wariatów jak do własnego domu.…

Zapomniany rozkaz św. Jana XXIII

(…) Język łaciński z natury swojej był dostosowany do rozszerzania wśród różnych narodów każdego przejawu kultury ludzkiej: gdyż nie pobudzał do nienawiści, dla każdego narodu okazywał się łagodnym, nie…

o. Augustyn Pelanowski o współczesnych herezjach

Jezus odsłania siebie jako Mesjasza – Syna Bożego, w całej prawdzie – nie po żebyśmy sobie z tych prawd wybierali jak w sklepie z płytami muzycznymi tylko te, które lubimy słuchać. Jezus mówi o nieuchronności…

C. G. Jung o katolikach

Kościół katolicki, ze swym rygorystycznym sys­temem spowiedzi i spowiedników, jest instytucją o charakterze terapeutycznym. Miałem kilku pacjentów, którzy po odbyciu u mnie analizy przeszli — z moim błogosławieństwem…

Lęk przed rytuałem

Zanik podniosłej odświętności – o czym świadczy przygnębiająca muzyka wykorzystywana na Mszach w językach narodowych, strój kapłanów i ministrantów oraz ich luźny sposób bycia przy ołtarzu, wprowadzenie…

Apel Pileckiego

„Wolność”, która nam dano, jest zgubniejsza dla naszej narodowo-społecznej postawy, dla stanu narodowej duszy, niż jawna niewola. Stworzono nam warunki fałszu i zakłamania, warunki, w których gwałt i nienaruszalność…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…