Niepokalana

Godność ludzka i umiarkowanie

CNOTA UMIARKOWANIA A CNOTA MĘSTWA Jak wiemy z etyki ogólnej, cnotą kardynalną nazywamy cnotę, która w danej dziedzinie spełnia najtrudniejszą funckję; koło niej następnie grupują się inne, spełniające podobne…

Czystość

Zadanie o którym tu mowa, nazywa się „cnota czystości seksualnej”, co dla wielu uszu zapewne brzmi archaicznie, także nie bardzo dzisiaj wiadomo o co chodzi. Wyjaśnijmy więc, że chodzi o takie działanie…

Arystoteles o cnotach

Cnót nabywamy dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów etycznie dodatnich, jak się to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których trzeba się nauczyć, by je wykonywać, tych uczymy się właśnie…