Niepokalana

Czuwajcie.

Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia – że tego sumienia nie zagłuszam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać…

Czy wiesz w co wierzysz?

  Jan Paweł II wyłożył jak kawę na ławę w swoich dokumentach na czym polega świętość rodziny i nic z tego ludzie nie wzięli do siebie. Powiedział, że drugie tysiąclecie ma być świadomym dążeniem…

Philosophari in Maria

I Jako, że każdy z nas nosi w sobie mniejsze lub większe piętno grzechu, tak i nasza ludzka mądrość podlega ograniczeniom i ułomnościom. Prawdziwa mądrość rodzi się bowiem nie tylko z błyskotliwości intelektu,…