Niepokalana

Narodziny, które zmieniły świat

Narodziny tego dziecka zmieniły świat i bieg tego świata, a wydawałoby się to po prostu niemożliwe. Wiemy z historii, czego echem jest Ewangelia według św. Łukasza, jak wielkie i jak potężne było imperium cesarstwa…

Religia naturalna a chrześcijaństwo

Powiada się, że nauka o mistycznej mocy sakramentów pochodzi z platońskiej szkoły filozoficznej, zwyczaje kultowe z pogaństwa, a struktura organizacyjna Kościoła z żydostwa. Tak rzeczywiście jest, i to pochodzi…