Niepokalana

Epikeia - cnota słuszności

Epikeia, czyli słuszność, sądzi prawa, gdyż orzeka, że w niektórych przypadkach nie należy go przestrzegać… Epikeia, jak stwierdza Arystoteles, ma na celu zrozumienie intencji prawodawcy… Czyny ludzkie, do których…

Opętanie

Współczesny świat przejawia bardzo specyficzne tendencje. Z jednej strony pomysł, który dzisiaj wydaje się absurdem i który trudno nawet skomentować z uwagi na jego przesadną do granic możliwości nierozumność,…

Tradycja a demokracja

Nie potrafię pojąć, skąd ludziom przyszło do głowy, że demokracja w jakiś sposób przeciwstawia się tradycji. Jest przecież oczywiste, że tradycja to nic innego, jak demokracja rozciągnięta w czasie. Tradycja…

Casus Bourne'a

Zwykliśmy wyciągać wnioski na temat człowieka na podstawie tego, czym zajmuje się w życiu, jakimi zasadami się kieruje i co myśli na temat siebie i świata. Tymczasem taka perspektywa pełni jedynie rolę fotografii,…

Stosunek Kościoła do państwa

„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” – Jan Paweł II W Konstytucji duszpasterskiej…

Wiara czy zabobon?

Zabobonem jest kłaść swoje nadzieje w formalnościach, ale pychą jest nie chcieć się im poddać. [249] Aby uzyskać coś od Boga, trzeba, aby zewnętrzność połączyła się z wewnętrznym; to znaczy trzeba uklęknąć,…