Niepokalana

Objawienia prywatne

Jedną z niezwykle popularnych w społeczności wierzących trudności w osiąganiu prawdziwej pobożności jest skupienie zainteresowania i wysiłków na rozwoju – a nawet nadrozwoju – objawień prywatnych.…

Kai Theós ēn ho Lógos

W każdej rozpatrywanej przez nasz umysł rzeczy, dostrzegamy w największej ogólności jej dwa aspekty, a mianowicie postać i istotę. Weźmy za przykład garnek. Opisując jego postać, powiemy np. że posiada taki,…

Autorytet

Każdy z nas posiłkuje się w życiu jakimś autorytetem. Siłą rzeczy musimy komuś zaufać. Nawet najbardziej zatwardziały ateista wierzy choćby w badania i odkrycia naukowe, które przeprowadzili inni ludzie. Wierzy…

Strzeż ust swoich!

1. Chrześcijańskie zaparcie samego siebie nigdzie nie jest tak potrzebne, jak w użyciu języka, czyli mowy. Mowa najlepiej człowieka charakteryzuje. Anioł nie mówi i zwierzę nie mówi. Chcesz wiedzieć kim jesteś,…