Facebook Info
„Jak długo mam was cierpieć?”

„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt13,52) Obrazy przedstawiające apostołów w sposób realistyczny, tzn. oddający rzeczywistość tamtych czasów, oszukują nas i sprawiają, że budujemy sobie fałszywy …

Kościół jako królestwo Boże

KRÓLESTWO Jezus Chrystus nie przyszedł na świat aby napisać jakąś książkę. Dość problemów sprawiała już ludziom Tora, którą wielu interpretowało pod siebie (por. Mk7,8). Jezus Chrystus przyszedł na ziemię by ustanowić królestwo Boże (por. Mt12,28). Nie mówił ani o demokracji, ani o republice Bożej, choć systemy te był…

Błędy aborcjonistów

Mężczyźni nie mają prawa wypowiadać się w temacie aborcji, bo nigdy nie będą rodzić! Zarodek/płód/zlepek komórek to nie człowiek – moje ciało, moja decyzja! Nie wolno mieszać religii do polityki ani prawa! W takim razie wierzycie, że polucje i masturbacja to zabijanie milionów niewinnych ludzi! Nie możn…

Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…