Niepokalana

Nie ma niewierzących uczonych…

Moim skromnym zdaniem, nie ma uczonych, którzy nie wierzą w Pana Boga. Są tylko uczeni, którzy nie wierzą w Pana Boga swoich dziecinnych wyobrażeń, albo wyobrażeń jakie ludowa pobożność łączy z ideą Boga. Ci…

Jeśli możesz przeczytać to zdanie, to znaczy, że Bóg istnieje.

Wiem, że to brzmi jak szaleństwo… W jaki więc sposób to zdanie ma dowodzić, że Bóg istnieje? Strona którą czytasz zawiera litery, słowa i zdania. Zawiera informację, która coś znaczy. Jeśli znasz język polski,…

Rytuał

Słowo „rytuał” ma dziś dla wielu pejoratywny odcień. „Rytuał” wydaje się wyrazem skostnienia, przywiązania do narzuconych form; przeciwstawia się mu kreatywność i dynamikę inkulturacji,…

Dlaczego Bóg jest osobą?

Pojęcie osoby nie jest tożsame z pojęciem człowieka. O ile każdy człowiek jest osobą, tak nie każda osoba jest człowiekiem. Spośród osób Trójcy Świętej tylko jedna wcieliła się w postać ludzką. Pojęcie…

Życie w Trójcy #2

Nie sposób pojąć w jak wielu aspektach naszego życia możemy dostrzec przejawy działania Trójcy Przenajświętszej. Często bowiem to, co mamy zawsze przed oczami, pozostaje dla nas zupełnie niewidoczne. Weźmy na…

Bóg filozofów

To, co głosiło wczesne chrześcijaństwo i jego wiara, znalazło się wobec środowiska, w którym czczono niezliczoną ilość bóstw, i tak stanęły raz jeszcze przed problemem, przed którym stanął Izrael w swej…

Krąpiec o filozofii

Prof. Mieczysław Krąpiec OP opowiada o przemianach w sposobie postrzegania i rozumienia rzeczywistości w historii myśli filozoficznej. część I część II część III – wypowiedzi prof. M. Krąpca na kanale…