Niepokalana

Słodkie jarzmo

Życie duchowe jest rzeczywiście życiem dziecięctwa, które jest zarazem zbyt ubogie dla pychy i zbyt ogołocone dla zmysłów. Chrystus mówi w swojej Ewangelii, że droga zbawienia jest niewygodna i zachęca nas do…

Doskonałe życie duchowe

Umiłowana córko w Chrystusie, jeśli pragniesz osiągnąć najwyższą doskonałość i połączywszy się z Bogiem, stać się z Nim jednym duchem (por. 1 Kor 6,17), co jest najwznioślejszym i najszlachetniejszym zamiarem,…

Postęp duchowy

Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z obecnego stanu, jaki by on nie był, a tęsknimy za nieco lepszym i wyższym, mamy już za co dziękować Bogu. Albowiem to niezadowolenie jest jednym z Jego najlepszych darów i oznaką…

Żołnierze Chrystusa

Każdy chrześcijanin powołany jest do wojaczki! Nie dla niego ciepłe łoże, bezludna wyspa i dolce vita, lecz wieczna gotowość, sen krótki, czujny i nieustanna świadomość, że każdy dzień może być ostatni.…

Chesterton o krytyce chrześcijaństwa

Logika dwóch serc Wyobraźmy sobie, że jakieś potrafiące liczyć stworzenie z Księżyca ma opisać ludzkie ciało. Z pewnością zauważy natychmiast, że jego zasadniczą cechą jest dwudzielność. Zauważywszy,…

Nie z tego świata

Gdyby nas zapytano, co jest celem chrześcijańskiego głoszenia nauki i nauczania, czym jest urząd Kościoła odnośnie do jego służby słowu Bożemu, sądzę, że nie wszyscy daliby taką samą odpowiedź. Może powiedzielibyśmy,…

Raban o święte znaki

Jako wspólnota języka, zwracamy uwagę na powszechną czytelność znaków alfabetu jakimi się posługujemy, aby wykluczyć podstawowe bariery komunikacyjne w jej obrębie. Podobnie rzecz ma się na wyższym poziomie…