Facebook Info
Edyta Stein o cechach i wartości kobiety

Pierwszym zadaniem będzie teraz krótkie scharaktery­zowanie specyficznych cech kobiety, bo tylko na ich podstawie można zrozumieć specyficzną wartość. W ostat­nich dziesięcioleciach psychologia poświęciła wiele…

Chrystus jako Archetyp

Choć jako Człowiek Jezus objawił się w świecie po Adamie, to Jego objawienie rzuca nowe światło także na pierwszego człowieka: w jego biblijnej wizji, zarówno w Rdz 1,26n, jak i Rdz 2,7, można wskazać ukrytą…

Episkopat o złych mocach

W ostatnim czasie spotykamy się z przesadnym podkreślaniem roli szatana w życiu jednostek i całych społeczności. Mówi się nawet o „złu pokoleniowym”, którego destruktywna moc może przetrwać nawet wody chrztu…

Peterson o anamnezie

Archetypiczne motywy są archetypiczne, bo mówią o strukturze ludzkiego doświadczenia. Dlatego trwają. Ludzkie doświadczenie posiada wzorzec. Nie masz możliwości by wyrazić ten wzorzec jako jednostka, częściowo…

Cnota humoru

Bóg jest nieskończonym miłosierdziem. Dawidowi przebaczył jego cudzołóstwo i morderstwo, przebaczył celnikowi, który był zdrajcą i chciwcem, przebaczył bandycie na krzyżu. Jest jednak coś takiego, co uniemożliwia…

Głowa rodziny

Tradycja katolicka przyciąga młodych ludzi. Wszędzie tam, gdzie pojawia się tradycyjna Msza święta, (nawet sprawowana na podstawie motu proprio Summorum Pontificum), pojawiają się też młode osoby, szczególnie…

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…