Niepokalana

Geniusz a święty

Każdy święty – to wielki człowiek, ale nie każdy wielki był świętym zarazem, chociaż nieraz bardzo ludzkości się przysłużył. Zachodzi jednak między nimi pewne podobieństwo. Pomijam tu ludzi głośnych z…

O zwycięstwo Krzyża nad statywem – ks. Franciszek Gomułczak SAC

ZNIEWOLENIE JĘZYKA Jedną z najpoważniejszych przeszkód w skutecznym głoszeniu Ewangelii przez Kościół jest w naszych czasach to, co nazywam zniewoleniem języka. W wielu kręgach dano wiarę poglądowi, że należy…

C. S. Lewis o nowinkach w liturgii

Myślę, że my, świeccy, powinniśmy przyjmować to, co dostajemy, i robić z tego jak najlepszy użytek. Co więcej, wydaje mi się, że byłoby to o wiele łatwiejsze, gdybyśmy zawsze i wszędzie dostawali to samo. Bardzo…

Głęboka amnezja – prof. Peter Kwasniewski

Wiele lat temu naszła mnie pewna myśl. Na początku wydała mi się nieco dziwna, lecz im dłużej się nad nią zastanawiałem, tym bardziej stawała się prawdopodobna. Problem był następujący: co jest w największym…

Jeszcze jest noc.

Otóż ci, których pasterzem jest śmierć, zdają się do czasu rozkwitać, a sprawiedliwi trudzić się: ale dlaczego tak jest? Ponieważ jeszcze jest noc. Co to znaczy: Jest noc? Jeszcze nie znamy zasług ludzi sprawiedliwych…

Teoderet o wierze (ok. 450 r.)

Czym oko jest dla ciała, tym jest wiara dla umysłu; co więcej – jak oko potrzebuje światła, które odkrywa rzeczy widzialne, tak i umysł potrzebuje wiary, która ukazuje sprawy Boże i strzeże niewzruszonego o nich…

Teoderet o leczeniu chorób duszy

Istnieje medycyna ciała, istnieje też lecznictwo duszy, bo i ona, podobnie jak ciało doznaje wielu chorób; choroby ciała wszelako są niezależne od woli, natomiast choroby duszy w całej pełni wynikają z wolnego…

św. Jan XXIII o celu II Soboru Watykańskiego

Nie jest głównym celem naszej pracy dyskutować o głównych artykułach doktryny Kościoła czy powtarzać to, co Ojcowie, starożytni i współcześni teologowie nam podali, a co mamy prawo uważać, że nie jest wam…

Stefan Kardynał Hozjusz o łacinie w liturgii

Niech nikogo nie wzrusza, że nie jest składana w języku zrozumiałym dla wszystkich. Już bowiem przedtem, jak się zdaje wystarczająco, pouczyliśmy, że zbawienie nasze nie polega na tym, ile pojmujemy, lecz na tym…
← nowsze | starsze →