Facebook Info
Karol Wojtyła o orgazmie

Z punktu widzenia miłości drugiej osoby, z pozycji altruizmu, należy wymagać, aby stosunek małżeński nie służył tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie mężczyzny, ale by odbywał się harmonijnie, nie kosztem drugiej osoby, ale przy jej zaangażowaniu. I to właś…

Kłamstwo w związkach

Kiedy przyłapiemy na kłamstwie kogoś, z kim się spotykamy, potraktujmy to jako bardzo poważne ostrzeżenie co do jego charakteru. Kłamstwa stawiają każdy związek na bardzo chwiejnym fundamencie. Skoro mamy zamiar mówić prawdę w tych kwestiach, tego samego możemy oczekiwać od partnera. Takie jest założenie. Jednak ten p…

Wartość małżeństwa

Do ewidentnych pogańskich błędów naszych czasów należy wiara, iż państwo i naród stoją ponad rodziną i nawet ponad małżeństwem oraz — przede wszystkim — że zainteresowanie i oddanie narodowi czy państwu są czymś bardziej bezinteresownym niż oddanie się rodzinie czy małżeństwu. Tylko dlatego, że wspólnoty te są liczebni…

Zakochanie

Zakochanie, przez wielu traktowane pogardliwie jako upojenie zmysłów, samo w sobie reprezentuje jedynie apogeum rozbudzonego postrzegania ukochanej osoby, apogeum, w którym odsłania się cały urok jej istoty, pełna błogość wspólnoty „Ja–Ty”. Zakochanie samo w sobie nie jest bynajmniej czymś godnym pogardy albo skutkie…

Seks w stanie niewinności

W tym, co zdaje się stanowić problem techniczny, Tomasz z Akwinu widzi teologiczną głębię. Odkrywanie jej zaczyna od pytania, które jest całkiem niegłupie w swojej pozornej naiwności: „Czy w stanie niewinności do rodzenia dochodziłoby drogą spółkowania?”. Grzegorz z Nysy, w swoim traktacie O człowieku, twierdzi, że gdy…

Krótka droga do doskonałości

Powiadają święci ludzie, że jeśli pragniemy być doskonali, powinniśmy tylko wykonywać porządnie nasze codzienne obowiązki. Krótka droga do doskonałości – krótka nie dlatego, że łatwa, ale dlatego, że odpowiednia i zrozumiała. Nie ma krótkich dróg do doskonałości, są tylko drogi pewne. Myślę, że to pouczenie może być d…

Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…