Niepokalana

Leon XIII o herezji „pastoralności” i przemilczania

(…) Nowe te poglądy, o których mowa, polegają mniej więcej na tym, że, dla łatwiejszego pociągnięcia innowierców do uznania prawdy katolickiej, należałoby Kościołowi bardziej się zbliżyć do ludzkości doszłej…

Czy Bóg chce wielości i różnorodności religii?

Czy prawdą jest, że «wielość i różnorodność religii (…) są chciane przez Boga w jego mądrości, przez którą stworzył istoty ludzkie»?   Wydaje się, że Bóg chce wielości i różnorodności religii,…

Św. Katarzyna ze Sieny o złych pasterzach

Kto nie jest karcony i nie karci, jest jak członek, który zaczyna gnić; gdy zły lekarz przykłada od razu tylko maść do rany, nie wypaliwszy jej przedtem, wtedy całe ciało zakaża się i gnije. To samo dotyczy prałatów…

Modlitwy Stanisława Kardynała Hozjusza

MODLITWA O JEDNOŚĆ I POKÓJ O Chryste, pokoju nasz, co jednoczysz rozdwojonych. Tyś dlatego cierpieć i na krzyżu umrzeć raczył, by dzieci Boże, które były w rozproszeniu, złączyć w jedno. Tyś, żegnając świat,…

Pierwsze przemówienie Ojca św. Piusa X do Polaków

Dnia 4 sierpnia r. b. minęło okrągłe dwadzieścia pięć lat od chwili, kiedy zgromadzeni na konklawe celem obrania nowego papieża kardynałowie wybrali z pośród siebie na Namiestnika Chrystusowego patriarchę weneckiego,…

Różnica między modlitwą prywatną a liturgiczną

Czy jest jak a różnica między modlitwą twoją, odprawianą w domu czy szkole, a wspólną modlitwą kapłana i wiernych? Jest różnica, i to wielka. Tam ta jest modlitwą wyłącznie twoją, modlitwą prywatną, zanoszoną…

Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – ks. Gerard Szmyd

Ośrodkiem i słońcem, około którego skupiają się wszystkie liturgiczne czynności i życie Kościoła, jest (…) Sakrament Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, stąd jest Sakramentem Najświętszym, zwanym…

Geniusz a święty

Każdy święty – to wielki człowiek, ale nie każdy wielki był świętym zarazem, chociaż nieraz bardzo ludzkości się przysłużył. Zachodzi jednak między nimi pewne podobieństwo. Pomijam tu ludzi głośnych z…

O zwycięstwo Krzyża nad statywem – ks. Franciszek Gomułczak SAC

ZNIEWOLENIE JĘZYKA Jedną z najpoważniejszych przeszkód w skutecznym głoszeniu Ewangelii przez Kościół jest w naszych czasach to, co nazywam zniewoleniem języka. W wielu kręgach dano wiarę poglądowi, że należy…
← nowsze | starsze →