Facebook Info
Zgubne rozdzielenie erosa od agape

Nieszczęściem miłości jest zgubne rozdzielenie, obecne nie tylko w świecie zsekularyzowanym, lecz także po drugiej stronie, wśród wierzących, a zwłaszcza u osób konsekrowanych. Skrajnie upraszczając, sytuację tę moglibyśmy przedstawić w następujący sposób: w świecie znajdujemy eros bez agape, a wśród wierzących często …

Eros i agape

W dyskusji filozoficznej i teologicznej te rozróżnienia często były zradykalizowane aż do autentycznego przeciwstawienia: typowo chrześcijańską byłaby miłość zstępująca, ofiarna, właśnie agape; kultura zaś niechrześcijańska, przede wszystkim grecka, charakteryzowałaby się miłością wstępującą, pożądliwą i posesywną, czy…

Odpowiedzialność za słowo

…i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci… nawet jeśli moi rodzice i przyjaciele obrócą się przeciwko tobie, nawet jeśli zostawisz włączone żelazko i spłonie nasz dom, nawet jeśli pójdziesz z kimś innym do łóżka, nawet jeśli popełnisz jakieś przestępstwo i z…

O władzy męża

Wielu kobietom «władza męża» kojarzy się pejoratywnie – z byciem czyimś niewolnikiem. Winę za to ponoszą w dużej mierze sami mężczyźni, którzy słowa św. Piotra: «żony niech będą poddane swoim mężom» (1P3,1) i św. Pawła: «mąż jest głową żony» (Ef5,23) interpretują jako posiadanie władzy absolutnej nad swoją wybranką…

Karol Wojtyła o orgazmie

Z punktu widzenia miłości drugiej osoby, z pozycji altruizmu, należy wymagać, aby stosunek małżeński nie służył tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie mężczyzny, ale by odbywał się harmonijnie, nie kosztem drugiej osoby, ale przy jej zaangażowaniu. I to właś…

Kłamstwo w związkach

Kiedy przyłapiemy na kłamstwie kogoś, z kim się spotykamy, potraktujmy to jako bardzo poważne ostrzeżenie co do jego charakteru. Kłamstwa stawiają każdy związek na bardzo chwiejnym fundamencie. Skoro mamy zamiar mówić prawdę w tych kwestiach, tego samego możemy oczekiwać od partnera. Takie jest założenie. Jednak ten p…

Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam…